Kortfattat om projektet

Kortfattat om Projektet

Vi vill med “Bra mat” konceptet öka matupplevelsen, stödja mindre matproducenter, samt möjliggöra hälsosamma val för resenärer genom ett modernt, kostnadseffektivt, näringsrikt, lättillgängligt och ur alla hänsyn hållbart nytänkande initiativ.

Bra Mat bygger på tre huvudingredienser

  • Lokalproducerad hälsosam mat
  • Effektivt användande av ny teknik
  • Samt en unik koppling mellan maten och platsen där den inhandlas.

Vi har under senare delen av 2019, men främst under 2020 arbetat med kartläggning och planering av vad som krävs för att skapa ett framgångsrikt koncept.

Vi har utgått ifrån förstudien ”Bra Mat längs E6” och arbetet har gått ut på att ta fram den information som krävs för att genomföra en etablering av två moduler och ett kök. Vi kallar detta ett bas set up. Vi har utgått från detta format för att enklare kunna räkna på hävstångseffekter men också för att känna till de större etableringshindren, oftast kostnader, redan från start.

Ju mer information vi har kring en etablering ju mer kan vi planera, och också presentera möjligheter och förutsättningar för potentiella och långsiktiga samarbetspartners och finansiärer.

Vårt arbete som inneburit research inför ett senare faktiskt genomförande har kunnat fortgå under 2020 – dock med inskränkningar i möten och utveckling av relationer som hade gett oss fler möjligheter till samarbeten. Vårt initiala område är Bohuslän men vi ser världen som en möjlig plats för vårt koncept.

Vi ser hur rätt vi är i tiden för vårt erbjudande kring lokalproducerad hälsosam mat, och också hur teknik mognaden i omvärlden hunnit ifatt koncept idén. Vi har tyvärr också under 2020 sett hur naturliga mötesplatser och etableringsmöjligheter försvunnit, samt hur potentiella samarbeten fått kämpa för överlevnad istället för utveckling.

Syftet med projektet är att förändra matlandskapet längs de stora vägarna i Bohuslän och senare även i Sverige, genom att ta fram ett lättillgängligt, näringsrikt och klimatsmart matkoncept.

Målet med projektet är att formulera en affärsplan och affärsmodell som visar på möjligheterna att etablera en eller flera matmoduler för försäljning av lokalproducerad mat.

Målet är även att utforma ett turistkoncept som marknadsför regionens lokala råvaror kopplat till platsen och dess mataktörer samt utveckla ett nätverk av lokala producenter.

Projektet är finansierat med 1,4 MSEK under ca 1,5 år för arbete med projektledning, konceptutveckling, marknadsföringsplanering samt verksamhetsutveckling.
Det finansieras av Europeiska Jordbruksfonden av kontoren Leader Bohuskust och Gränsbygd och
Leader Södra Bohuslän.

Som projektverktyg i arbetet har vi haft Confluence från Atlassian med tillägg av en Kalender funktion. Det är ett webbaserat verktyg som bygger främst på underlag på levande webbaserade sidor som uppdateras efterhand och som har versions hanteringsstöd. Från verktyget kan filer skapas och filer och bilder etc kan även adderas in på sidorna.

Projektägaren har fått rapporter och underlag via denna informationsplattform där också alla fakta underlag, mötesplanering och mötesanteckningar finns samlat.

Ladda ned vår  Project Brief Bra Mat

En kort film om projektet Bra Mat på Väg
 

 

 

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling