Affärsplan & Affärsmodell

Affärsplan

Affärsplanen i version 1 syftar till att genomarbeta alla delar av konceptets möjligheter och utformning.

Vi har arbetat fram en affärsplan med hjälp av Connect i Väst och deras mall. Vi har utgått ifrån information och slutsatser från förstudien och sedan vidareutvecklat med hjälp av mer, ny och specifik kunskap om möjligheter och hinder. För att skapa en realistisk budget har vi använt Almis detaljerade budgetmall och fått stöd i dialog från Almi Väst.

I affärsplanen har vi beskrivit den verksamhet vi strävar efter att skapa. Vägen dit är något krokig – men målet klart. Affärsplanen och budgetkalkylen är ett levande dokument som uppdateras allteftersom vi samlar på oss mer information och kunskap.

Vi har utvecklat och tagit fram förutsättningar för både platser och serveringsmoduler liksom vårt produkterbjudandet. Dessa återfinns i mer detalj under bilaga Modul samt bilaga Kök. Vi har utvecklat Varumärket och arbetat igenom Marknadsplanen för en bra grundläggande karta, aktiviteter och innehåll att arbeta i enlighet med.

Vi planerar att etablera konceptet genom en mindre lansering som start.

 

Affärsmodell

Vi har använt oss av Business Model Canvas som mall för att utveckla och beskriva vår affärsmodell Bra Mat på Väg.

Verksamhetsområden beskrivs under Konceptets olika delar

 

 

 

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling