Verksamhet & Ekonomi

Organisation och utveckling.

Organisationsbeskrivningen och de definierade rollerna baseras på de aktiviteter, resurser och kompetenser som krävs för att etablera och driva en organisation i det format vi valt att beskriva.

Vi ser framför oss den administrativa delen med en Verksamhetsansvarig, en Konceptutvecklare och en Marknads- och kommunikations ansvarig. Dessa både planerar och genomför beslutade aktiviteter framförallt i initialt skede. Det krävs också en ansvarig och kunnig kock och kökschef samt assisterande personal som kan ta tillfälligt ansvar för köket vid behov.

Vi önskar också kunna ha värdar vid vissa tider vid modulerna, framför allt under etableringsperiod samt i högsäsong. Detta kan ske i samarbete med aktuell kommun, arbetsförmedling och turistorganisation.

En mindre och första lanseringsprocess kräver mindre omfattande men fortsatt de uppgifter och lösningar ett uppstartskede kräver.

I arbetet med att planera en verksamhet dyker det också upp nya sidospår och möjligheter än de man kanske förväntat sig. Några av dem kan komma att vara viktiga pusselbitar i en etablering och lansering, medan andra kan förbli möjligheter eller möjligtvis förkastas helt.

 

Ekonomi

Våra kalkyler baseras på ett “base set up”, ett etableringsupplägg, med två moduler och ett kök.
Det är relativt stora initiala etableringskostnader för byggnader och mark samt för kommunikation. Även kostnadsposten för personal är, trots det obemannade konceptet, en nödvändighet i ett startskede såväl som när det är etablerat. I ett senare skede hanterar samma personal en större verksamhet och intäkter.

Kan de initiala ekonomiska insatserna hanteras, med viss uthållighet, skall i vår kalkyl, med samma estimerad försäljning och antal enheter som för År 3, verksamheten kunna vara skuldfri och självfinansierad inom år 5. Vi har inte heller tagit någon hänsyn till att delar av organisationen också förväntas vara delägare och då också kan ställa lön mot andelar i bolaget.

Vi har använt försiktighet principen och vissa estimat är väl tilltagna men å andra sidan kan det säkert också finnas kostnader som kan förändras över tid och överraska åt andra hållet.

Vi har tagit fram kostnader och estimerat investeringar, försäljningsscenarios och finansiering. Det ger oss ett grepp om vad som krävs både för etablering och för drift – samt var vi kan “bootstrapa” konceptet, och också var vi inte kan göra det för att nå önskat resultat och effekt.

Vi kan också se vad som krävs för att skala upp genom att applicera konceptet med fler försäljningsplatser eller helt nya geografiska områden.

Vi har tagit kontakt med olika rådgivare och andra aktörer för råd kring både finansiering och företagsutveckling och hur vi kan få allt på plats med oss tre samt personal i kök och värdar vid modul.

Vi är väl medvetna om att vi kan gå andra vägar med lägre etableringskostnader, men väger också in vår ambition och den totala upplevelsen kring konceptet, kring maten och kopplingen till platsen som skall uppnås på sikt. Vi är öppna för olika lösningar som möjliggöra att konceptet kan etableras.

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling