Platsanknytning & Turismkoncept

PLATSANKNYTNING

När vi talar om platsen och platsanknytningen, är det ett geografiskt område och det landskap vi befinner oss i. Vi vill att man direkt skall både känna, se och smaka regionens egenheter och karaktär.

Vi tycker att du ska veta var du är, och var maten kommer ifrån. Vi tycker att vi kommit allt för långt från detta, och vi vill göra kopplingen tydligen igen.

Modul & design. Konceptet och namnet är samma överallt men inriktningen på uttrycket hos modulen ska passa in i landskap och område. Platsen formar lösningen. På så sätt stärker man upplevelsen och närvaron av platsen – och sedan i smakerna. Det särskiljer från andra matalternativ som är desamma oavsett stad, till och med oavsett land ibland.
Vi förstår effektiviteten och de ekonomiska aspekterna men tror att med smarta och enkla medel kunna anpassa respektive modul efter område.

Maten. Vi ska ha hälsosam mat i tiden, nyttigt men också trendigt. Kan man också koppla an till för landskapet karakteristiska rätter på nya sätt och med nya råvaror vore det extra spännande. Oavsett så är huvuddelen av råvarorna från lokala gårdar i området och grödorna i säsong styr. På maträtterna finns etiketter med QR kod som länkar till en unik sida per rätt. Där får konsumenten se var råvarorna kommer ifrån och läsa om de olika producenterna och de platser som  skapat råvarans unika smak, dess terroir.

Landskapets smaker. Vad menar vi med landskapets smaker? I Bohuslän är det till exempel lamm, musslor, tång, bondbönor, krabba, sill, rönnbär, champinjon, ost, nöt, vildsvin mm.

Vi kan också med försäljningsplatserna ge lokala leverantörer en arena att synas och visa upp sin mat och sina produkter på.

Kommunikationen. Konceptet har också en grafisk profil och grafisk styrning. Den avgör hur man kommunicerar generellt. Den specifika platsen knyts an kring maten där den kopplas till ursprung och odlare i området. Grafiskt kan dock också uttryck kring en plats förstärkas. Kanske i färger, i typsnitt eller symboler och former.
Kommunikationen och information runt platsen inspirerar också till att utforska och lära sig mer (för både barn och vuxna) och återkomma till regionen

Kultur. Varje område och landskap har en egen kultur. Vi vill gärna lyfta och se om den kan addera till känslan och uttrycket i konceptet just där det erbjuds. Kanske är det dialektalt, klädmässigt, naturen, hantverket osv.

Besöksmål. Naturligt blir att koppla en plats till kända besöksmål, eller okända pärlor. Det kan göras på flera sätt.

Anknytningen till platsen särskiljer oss och vi ser det som en UVP (Unique Value Proposition). Det kräver mer arbete och snävare valmöjligheter, och mer att ta hänsyn till generellt, men öppnar också upp för bredare samarbeten kring till exempel turismen och lokala aktörer i området såväl som med kommuner.

 

Turistkoncept

Framtidens turism

Turister rör sig på ett nytt sätt och i nya forum och kanaler, i och med världens digitalisering. De söker information och inspiration på nya ställen och genom nya beteenden. De traditionella fasta turistbyråerna har en utmaning i att nå ut till alla turister. De flesta turistaktörer har också insett värdet av att jobba med att nå lokalbefolkningen. Covid 19 har bidragit med att än fler har förstått värdet i att jobba med den hemestrande turisten från regionen. Dessa olika faktorer har vi tagit fasta på i vårt nya matkoncept som jobbar med mat från regionen.

Maten och modulerna är designade för effektivitet, men också för att ge en stark koppling till landskapet och regionen man befinner sig i. På digitala skärmar växlar bilder med motiv från landskapet, lokala producenter och kända landmärken och besöksmål som Vitlycke, Pilane mm. Allt paketerat i smakfulla, inspirerande och inbjudande bilder. Gärna rörliga bilder. Genom att äta den lokala maten och samtidigt få synintryck med motiv från naturen och landskapet förstärks känslan av jord till bord. Besökaren inspireras att komma tillbaka, stanna längre och vilja upptäcka mer av regionen.

Vi vill använda den fysiska platsen i och kring modulerna för att skapa både nyfikenhet och ge inspiration kring området för både barn och vuxna.

Det gör vi bland annat via skärmarna men också genom design element, lek och digitala lösningar.

 

Samarbetsytor med turistorganisationer

Stor digital skärm med bilder från platsens producenter, gårdar och bagerier mm. Bilder från landskapet och besöksmål.

Värdar turistinfo handhar utbildning i besöksmål och platsen samt informationskanaler. Bra Mat utbildar i övrigt och anställer.

Events vi finns representerade på relevanta turistevent.

Fokusgrupper deltar i Workshop för turistutveckling och i andra expertgrupper.

Digital sökskärm för övrig turistinformation.

 

 

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling