Strategiska samarbetspartners

Strategiska samarbetspartners

Vi har definierat ett antal områden där samarbetspartners är viktiga för att möjliggöra konceptet.
Även samarbete med andra instanser för kunskap och utveckling är viktiga för oss.

Råvaruproducenter. Samarbetet med Matproducenter, lokala råvaruproducenter, som Lia Gård, Lottas Bak & Form, For real food med fler (i Bilagan Organisation & Utveckling finns många potentiella leverantörer listade) samt innovativa råvaruproducenter såsom Kosteralg, Musselbaren (nya produkter), Gårdsfisk med fler, är grundpelarna i konceptet. Vi behöver ha en bra och nära relation med dem för att känna deras utbud över säsonger, kapacitet, möjligheter till leveranser, samt bakgrund och historia för att berätta den vidare till maträtten och kunden .

Logistik företag. Transportörer, samt befintliga grossister såsom Bondens Skafferi har också de en extremt viktig roll för en fungerande verksamhet.

Turistorganisationen Södra Bohuslän Turism. De är projektägare och har möjliggjort projektets genomförande genom denna roll och varit ett stort stöd i ett nära samarbete.

Kommunikations partnern för grafiska lösningar, kampanjer, digitalt- och exponeringsmaterial etc väljs med omsorg.

Kommuner och andra fastighetsägare blir viktiga partners kring kök och produktion. Fastighetsägare till det kök vi vill hyra i det första geografiska området, är HSB, men hyrs idag av Uddevalla Kommun.

Food Tech.Vi behöver ett nära samarbete med Food Tech företag som t ex förpackningsproducenter för att kunna vara i frontlinjen med dessa val.

Markägare blir viktiga för både första och nya etableringsområden. Potentiella aktörer i dagsläget är Spekeröds Utvecklings AB (Spekeröd/Munkeröd), Munkedals Kommun (Håby).

Kontainerleverantör. För inredda och anpassade kontainermoduler för försäljning längs väg är MCR en både kompetent och möjlig partner.

Teknikleverantörer. Vi behöver ett nära samarbete med leverantören för tekniken och de smarta kylarna och appen och exempel på sådana är Instant systems, Silkron och Electrolux
 

Fler partners och samarbetsområden:

  • RISE/Livsmedelsacceleratorn, Blå Näring, Innovatum, SLU och större livsmedels företag som jobbar med utveckling inom livsmedelsproduktion.
  • Lokalproducerat i Väst som har kunskap om lokala producenter och ett etablerat nätverk samt är en organisation med stor erfarenhet inom ämnet.
  • Göteborgs universitet, forskare inom bl a hållbarhet, kretslopp, hälsa och näring och framtidens råvaror.
  • Klimato, mätverktyg för klimatpåverkan matproduktion för restaurang och matproducent.
  • Kommuner, energirådgivare och näringslivsutvecklare.
  • Turistrådet Väst, kring hållbar matturism, måltidsturism och målgruppsanalys.
  • ALMI, VGR, Vinnova, potentiella partners och investerare samt banker, för möjligheter kring finansiering.
Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling