Innovativ teknik inom matdistribution

Innovativ teknik inom matdistribution

Trendanalyser visar inte bara en stor ökad hälsotrend, hållbarhetsfokus, och efterfrågan på funktionell mat. De visar också en allt större strävan efter effektivitet. Vi söker en friktionsfri resa och upplever ibland den digitala världen som mer tidseffektiv. I allt större utsträckning förväntar vi oss samma tidseffektivitet i den reella världen. Genom tillgänglighet och teknologi kan vi ge dem det. 

Tidigare erfarenhet visar att det finns ett stort ekonomiskt gap mellan visionen om den hållbara matupplevelsen, önskan om den genuina lokala maten och kostnader för råvaror, personal och råvarutransport när man erbjuder mat som lagas från grunden med lokala, ekologiska råvaror osv. Något som i slutändan leder till ett icke ekonomiskt hållbart företagande. Vår idé är att effektivisera servering och produktion, utan att skära ned på det vi anser viktigast för den här målgruppen. Bra mat snabbt. Bra råvaror i en hållbar produktion. 

Genom obemannade serveringskoncept skär vi ned på personalkostnad. Vidare sker en kostnadseffektivitet genom teknologi vilket leder till att man producerar utifrån behov och minskar på så vis matsvinn och onödig personalkostnad. Begränsad meny och utnyttjande av hela råvaran är ytterligare faktorer att möta det ekonomiska gapet. Kostnaden för råvaran anser vi ej går att påverka då vi respekterar de lokala producenternas ”arbetsförhållanden”. En ytterligare faktor för kostnadseffektivisering är idén med regionala centrala kök. Råvaruleveranser sker till ett produktionskök, därifrån skickas färdiga rätter till de utplacerade serveringsmodulerna. Transporten måste ske med hållbara medel. I samarbete med LPIV och de lokala producenterna vill vi hitta nya lösningar på distribution av råvaror till vårt centrala kök.

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling