Framtidens matproducenter

Vill ni som vi vara med och förändra dagens matlandskap genom att hitta och utveckla nya innovativa råvaror, odlartekniker och på annat sätt hållbara matproduktions system? Kontakta oss på bramate6@gmail.com

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling